Focusing

'De plannen in het hart van de mens zijn diepe wateren, maar een man van verstand weet ze op te diepen.' (Spreuken 20:5)

Eén van Integro's specialisaties op het gebied van trainingen is het 'Focussen'. Focussen is een manier van het richten van je aandacht op je innerlijke beleving van relaties en situaties. Al doende groei je erin om met jezelf en met anderen om te gaan met fijngevoeligheid en helder inzicht.

Focussen geeft bestaansrecht en betekenis aan de gevoelswereld. Focussen is gericht op je besef van jezelf, anderen en situaties. Dit besef is een lijfelijk waarneembaar gevoel. Door dit aandacht te geven, te onderzoeken en met woorden te beschrijven, leren mensen aan hun gevoelswereld betekenis te geven. Zo draagt focussen bij aan meer eenheid in geloven, beleven, weten en doen. Focussen heeft verschillende doelen, zoals beter leren omgaan met je gevoelens, creativiteit stimuleren, probleemoplossend vermogen vergroten of relaties verdiepen.

De trainingen focussen zijn verdeeld in: Cursussen, waarbij in kleine groepen gewerkt wordt aan vaardigheden in het zelf focussen en het begeleiden van anderen. Workshops waarin rondom een thema (zoals dromen) wordt gewerkt met de verdiepende en verhelderende technieken van het focussen.

Wilt u meer informatie over Focussen, dan kunt u contact opnemen met Egbert Monsuur: Egbert.Monsuur@christelijketherapie.nl Ook kunt u een folder opvragen. Wij zijn graag bereid met je van gedachten te wisselen over de verfijnde begeleidingsmogelijkheden van het focussen.