Kosten relatietherapie (of relatie APK of AED)

Kosten voor relatietherapie vallen niet onder de basisverzekering, tenzij er relatiegesprekken plaatsvinden in het kader van individuele psychologische behandeling van één van de partners.

Doorgaans vergoeden zorgverzekeraars vanuit uw aanvullende polis wel een deel van de kosten, als psychosociale therapie.

Relatie therapie / relatie APK of AED Uurtarief
per sessie van 60 minuten € 112,-

Dit tarief geldt zowel per sessie relatietherapie alsook voor een kort traject van 3 sessies relatie APK of relatie AED.

Mensen met een minimuminkomen die het tarief moeilijk kunnen bekostigen, kunnen van tevoren met ons overleggen over mogelijkheden voor financiering of eventuele korting.


Factuur                                                                                                                 

De kosten per sessie worden door de helft gesplitst: € 56,- op één nota voor de ene partner en € 56,- op een tweede nota voor de andere partner. Iedere partner betaalt dus de helft van de sessiekosten. Zo kan iedere partner een eigen nota declareren bij de zorgverzekeraar en vanuit de eventuele aanvullende verzekering in aanmerking komen voor gedeeltelijke vergoeding.