Kosten relatietherapie (of relatie APK of AED)

 

Relatie therapie / relatie APK of AED Uurtarief
per sessie van 60 minuten € 125,-

Dit tarief geldt zowel per sessie van een uur relatietherapie alsook voor een kort traject van 3 sessies relatie APK of relatie AED. Voor sessies langer dan een uur, namelijk 75 minuten of maximaal 90 minuten, wordt het sessietarief naar verhouding verhoogd. 

 

Vergoedingsmogelijkheden vanuit

- de basisverzekering

In principe vallen kosten voor relatietherapie niet onder de basisverzekering, tenzij er sprake is van individuele psychische problemen bij één van de partners waarvoor relatietherapie een aangewezen behandelvorm is. 

- aanvullende verzekering

Kosten van relatietherapie worden door enkele zorgverzekeraars - gedeeltelijk - vergoed als 'relatietherapie' of 'psychosociale therapie' vanuit de aanvullende zorgpolis. 

 

Mensen met een minimuminkomen die het eigen aandeel in de kosten moeilijk kunnen financieren, kunnen van tevoren met ons overleggen over mogelijkheden voor financiering of eventuele korting.