Kosten relatietherapie

Kosten voor relatietherapie vallen niet onder de basisverzekering. De aanvullende ziektekostenverzekering vergoed deze kosten wel (gedeeltelijk). Integro hanteert verschillende uurtarieven (van 60 minuten). Met lagere tarieven bij psychosociale therapie voor mensen met een lager inkomen, om het ook voor hen mogelijk te maken: 

  Uurtarief (60 min.)

Psychosociale therapie

(vergoeding uit aanvullende polis
als ‘alternatieve geneeswijze')
Afhankelijk van uw netto 
gezinsinkomen per jaar:

 
€          0,00 - 15.000,00 € 80,-
€ 15.000,00 - 25.000,00 € 96,-
€ 25.000,00 - en hoger € 112,-

Een deel van deze kosten worden vergoed door uw zorgverzekeraar. Deze informatie vindt u bij VERGOEDINGEN.  

Factuur                                                                                                                 

De kosten per sessie (€ 80,-, € 96,- of € 112,-) worden door de helft gesplitst, op één nota (€ 40,-, € 48,- of € 56,-) voor de ene partner en één nota (€ 40,-, € 48,- of € 56,-) voor de andere partner. Iedere partner betaalt dus de helft van de sessiekosten. Zo kan iedere partner een eigen nota declareren bij de zorgverzekeraar en voor gedeeltelijke vergoeding in aanmerking komen.

Kosten Relatie APK en AED

Voor de drie gesprekken betaalt u een totaalbedrag van  € 240,-. Ook deze kosten worden gesplitst, dus voor iedere sessie (3 keer) wordt € 40,- per persoon in rekening gebracht. Deze kosten kunnen vergoed worden door uw verzekeraar. Informeer hierover bij Integro of bij uw verzekeraar.