Kosten individuele therapie

Bij Integro kunt u behandeling krijgen vanuit de Basis GGZ en de Psychosociale therapie. Hieronder vindt u meer informatie over deze twee routes. Heeft u vragen over deze vormen en over de vergoedingsmogelijkheden, neem gerust contact met ons op. Verzekeraars geven nogal eens onjuiste informatie hierover, zoals de mededeling dat Integro niet wordt vergoed. Dit is onjuist.

De kosten voor individuele therapie zijn zoals in onderstaande tabellen:

1. Basis GGZ - met vergoeding vanuit de basisverzekering. Aan vergoeding vanuit de basisverzekering zijn verschillende voorwaarden verbonden. Hierover ontvangt u van ons een apart overzicht. De exacte hoogte van uw vergoeding is afhankelijk van uw zorgverzekeraar en de hoogte van uw eigen risico. Bij iedere GGZ instelling betaalt u altijd het eigen risico van 385 euro (2017) als u dat bedrag nog niet besteed hebt aan andere zorg.

Integro heeft ervoor gekozen om geen contracten aan te gaan met zorgverzekeraars. De reden is dat verzekeraars eisen stellen aan de geboden zorg en informatie kunnen opvragen over u. Wij kunnen ons hierin niet vinden. Dit betekent dat u een percentage zelf moet betalen. Dit is afhankelijk van uw zorgverzekeraar.

2. Psychosociale Therapie - voor mensen die zelf betalen of die (gedeeltelijke) vergoeding kunnen krijgen vanuit hun aanvullende verzekering. Vergoeding vanuit de aanvullende verzekering is afhankelijk van de hoogte van uw aanvullende polis.

Voor beiden vormen van hulp is de sessieduur 50 minuten. 

  Totaalbedrag

Basis GGZ 

Basis GGZ kort

Basis GGZ middel

Basis GGZ intensief

Basis GGZ onvolledig behandeltraject

 

Dit bedrag wordt na afronding van de behandeling in rekening gebracht.

 

€   487,26

€   830,23

€ 1.301,85

€   198,88

 

   
   Tarief (50 min.)
Psychosociale therapie 

(vergoeding uit aanvullende polis als 'alternatieve geneeswijzen')

Afhankelijk van uw netto gezinsinkomen per jaar:


 
€         0,00 - 15.000,00 € 62,-
€ 15.000,00 - 25.000,00 € 76,
€ 25.000,00 - en hoger € 90,-

 

Na afloop van iedere kalendermaand worden de sessies van die maand gefactureerd.

 

Voor psychosociale therapie hanteert Integro verschillende tarieven - met lagere tarieven voor mensen met een lager inkomen, om hulp ook voor hen mogelijk te maken.

Voor psychosociale therapie kunt u de vergoeding per zorgverzekeraar per aanvullend pakket vinden op: https://nvpa.org/verzekeringen/public

De facturen van zowel de Basis GGZ als Psychosociale therapie worden u per e-mail toegestuurd. Wilt u deze per post ontvangen, dan kunt u dat aan uw behandelaar doorgeven.