Kosten individuele therapie

Bij Integro kunt u behandeling krijgen vanuit de Basis-GGZ of als Psychosociale therapie. Hieronder vindt u meer informatie over deze twee routes. Heeft u vragen over deze vormen en over de vergoedingsmogelijkheden, neem gerust contact met ons op. 

De kosten voor individuele therapie staan in de onderstaande tabellen. Vergoeding kan vallen onder:

1. Basis-GGZ - met vergoeding vanuit de basisverzekering. Aan vergoeding vanuit de basisverzekering zijn verschillende voorwaarden verbonden, zoals: een verwijsbrief is van de huisarts èn dat we een bij de problemen passende diagnose kunnen stellen. Hierover ontvangt u van ons een apart overzicht. De exacte hoogte van vergoeding uit de basisverzekering wordt mede bepaald door de hoogte van uw eigen risico. Zoals bij iedere GGZ instelling, betaalt u ook voor hulp van Integro een eerste deel zelf, namelijk een bedrag ter hoogte van uw openstaande eigen risico. Dat houdt in dat de eerste € 385,- (of hoger, als u een hoger eigen risico hebt afgesproken met uw zorgverzekeraar) voor eigen rekening komt, voor zover dit eigen risico nog niet is opgegaan aan andere zorg. 

Verder heeft Integro ervoor gekozen om géén contracten aan te gaan met zorgverzekeraars. De reden is dat verzekeraars bij contractering eisen stellen aan de geboden zorg en vertrouwelijke informatie mogen opvragen. Wij kunnen ons hierin niet vinden en zijn daarom vooralsnog niet-gecontracteerd. Dit heeft financieel tot gevolg dat u van de kosten ná eigen risico zo'n 70% a 80% vergoed krijgt (dit percentage verschilt wat per zorgverzekeraar, maar houd dus rekening met 20-30% voor eigen rekening. Mensen met een restitutiepolis krijgen na eigen risico 90% tot 100% vergoed. 

2. Psychosociale Therapie - therapie valt onder deze noemer voor mensen die zelf betalen of waarvan de problemen geen diagnose krijgen. Voor deze psychosociale therapie geldt vaak een (gedeeltelijke) vergoeding vanuit hun aanvullende zorgverzekering. Vergoeding vanuit de aanvullende verzekering is afhankelijk van de hoogte van uw aanvullende polis. Voor psychosociale therapie kunt u de vergoeding per zorgverzekeraar per aanvullend pakket vinden op: https://nvpa.org/verzekeringen/public 

Voor beide vormen van hulp is de standaard sessieduur 50 minuten. 

 Basis-GGZ consulten

 (waarvoor een gedeeltelijke vergoeding vanuit uw basisverzekering)

    Tarieven        

 Basis-GGZ behandelconsult - 50 minuten

 

 Het intakegesprek en doorgaans één vervolgconsult zijn voor diagnostiek:

 Basis-GGZ diagnostiekconsult - 30 minuten

 Basis-GGZ diagnostiekconsult - 50 minuten

€    115,00

 

 

€      95,00

€    135,00

   

 Psychosociale therapie - 50 minuten

 (waarvoor een gedeeltelijke vergoeding mogelijk vanuit uw aanvullende polis) 

€      115,--

 Bij het niet-tijdig afzeggen van een afspraak (no show), worden bovengenoemde tarieven gehanteerd maar komen voor eigen rekening. 

Mensen met een minimuminkomen die dit tarief moeilijk kunnen bekostigen, kunnen van tevoren met ons overleggen over mogelijkheden voor financiering of eventuele korting. 

De facturen voor consulten worden u maandelijks per e-mail toegestuurd, na afloop van de kalendermaand waarin de afspraken hebben plaatsgevonden. Wilt u facturen liever per post ontvangen, dan kunt u dat aan ons doorgeven.