Kosten individuele therapie

Bij Integro kunt u behandeling krijgen vanuit de Basis-GGZ of als Psychosociale therapie. Hieronder vindt u meer informatie over deze twee routes. Heeft u vragen over deze vormen en over de vergoedingsmogelijkheden, neem gerust contact met ons op. Verzekeraars geven soms onjuiste informatie hierover, zoals een mededeling dat behandeling door Integro niet wordt vergoed; dit is onjuist.

De kosten voor individuele therapie zijn zoals in onderstaande tabellen:

1. Basis-GGZ - met vergoeding vanuit de basisverzekering. Aan vergoeding vanuit de basisverzekering zijn verschillende voorwaarden verbonden. Hierover ontvangt u van ons een apart overzicht. De exacte hoogte van uw vergoeding is afhankelijk van uw zorgverzekeraar en de hoogte van uw eigen risico. Bij iedere GGZ instelling betaalt u altijd het eigen risico van € 385,- als u dat bedrag nog niet besteed hebt aan andere zorg.

Integro heeft ervoor gekozen om geen contracten aan te gaan met zorgverzekeraars. De reden is dat verzekeraars bij contractering eisen stellen aan de geboden zorg en informatie mogen opvragen over u. Wij kunnen ons hierin niet vinden en we blijven daarom niet-gecontracteerd. Dit betekent dat u, afhankelijk van uw zorgverzekeraar, doorgaans een percentage zelf moet betalen.

2. Psychosociale Therapie - voor mensen die zelf betalen of die (gedeeltelijke) vergoeding kunnen krijgen vanuit hun aanvullende zorgverzekering. Vergoeding vanuit de aanvullende verzekering is afhankelijk van de hoogte van uw aanvullende polis.

Voor beide vormen van hulp is de sessieduur 50 minuten. 

 Basis-GGZ trajecten Totaalbedrag

Basis-GGZ kort

Basis-GGZ middel

Basis-GGZ intensief

Basis-GGZ chronisch

Basis-GGZ onvolledig behandeltraject

 

€    522,13

€    885,01

€ 1.434,96

€ 1.380,49

€    228,04

 

 Het bedrag voor een Basis-GGZ traject wordt na afronding van de behandeling in rekening gebracht.  
   
Psychosociale therapie (gedeeltelijke vergoeding mogelijk vanuit uw aanvullende polis)

Tarief
per sessie a 50 minuten €      90,-

Een factuur voor psychosociale therapie ontvangt u na afloop van iedere kalendermaand over de sessie(s) van die maand.

 

Mensen met een minimuminkomen die dit tarief moeilijk kunnen bekostigen, kunnen van tevoren met ons overleggen over mogelijkheden voor financiering of eventuele korting.

Voor psychosociale therapie kunt u de vergoeding per zorgverzekeraar per aanvullend pakket vinden op: https://nvpa.org/verzekeringen/public

De facturen van zowel de Basis GGZ als Psychosociale therapie worden u per e-mail toegestuurd. Wilt u deze per post ontvangen, dan kunt u dat aan uw behandelaar doorgeven.