Relatiecursus Hardenberg mei-juni 2019

HOUD ME VAST - CURSUS

 

Principes

Het boek Houd me Vast (Sue Johnson, 2009) is bekend geworden als hèt populaire boek om patronen in de partnerrelatie te helpen herkennen en verbeteren. Belangrijke principes  die naar voren komen in het boek, zijn o.a.: dat elke partnerrelatie gebaseerd is op gehechtheid – of: emotionele verbondenheid - aan elkaar; dat problemen die verbondenheid kunnen bedreigen en daardoor angst en stress brengen; interactiepatronen die in elke partnerrelatie ontstaan herkenbaar kunnen worden en veranderbaar zijn; en dat oude problemen dan nieuwe, gezamenlijke oplossingen kunnen krijgen. Dit alles op basis van principes en een methode van aanpak die wetenschappelijk gevalideerd zijn.

 

Programma

De principes zijn verwerkt in een cursus van 8 avonden van 2 uur per avond. In de bijeenkomsten wordt gewerkt aan herkenning van en inzicht in de telkens terugkerende en karakteristiek verlopende strijd, de emoties die dit aansturen, de gevoelige snaren die hier onder liggen en het gesprek dat leidt tot herstel. Getoonde videobeelden van andere echtparen, en gesprek over de cursusthema’s, geeft vaak herkenning en opluchting. Klik hier voor wat algemene informatie en een introductiefilmpje van het programma.

 

Doelgroep

De groep is geschikt voor paren die willen werken aan hun relatie en daarin nog veel op eigen kracht kunnen doen. Het groepsprogramma is sterk inzichtgevend en helpend voor verbetering van de relatie (maar geen vervanging voor de therapie die nodig is als de relatie al langer is vastgelopen of herhaaldelijk conflictueus is.) 

 

Waar en wanneer

De cursus wordt gegeven door Bart Gooijer in het pand van Integro aan de Zwingel 4-b, Hardenberg. 

De eerstvolgende cursus staat gepland op 8 maandagavonden in mei en juni 2019:

6, 13, 20 en 27 mei; 3, 10, 17, en 24 juni 2019.

De bijeenkomsten beginnen op 19.30 uur en eindigen om uiterlijk 21.30 uur.

 

Aanmelden en kosten

Aanmelding kan via deze webpagina of door een email te sturen naar info@christelijketherapie.nl. Kosten per deelnemend echtpaar zijn € 640,-. Voor wie een aanvullende zorgverzekering heeft, kan het zijn dat de zorgverzekeraars (een deel van) deze kosten vergoedt; overleg met ons over de mogelijkheden.

 

Meer informatie

Voor meer informatie of overleg over deze cursus in Hardenberg, kun je contact opnemen via onderstaand adres.

Op de landelijk website Houd me Vast staan meer ervaringsverhalen, kun je een korte relatietest doen, en kun je cursussen vinden van andere aanbieders op andere locaties in Nederland. Zie ook dit recente artikel in het NRC over de Houd me Vast cursussen.