Missie en Visie Integro

"Integro is op professionele wijze betrokken bij mensen. Het streven van Integro is om mensen met psychische en geestelijke problemen te behandelen. Doel is dat klachten verminderen en dat mensen groeien in relatie met anderen, zichzelf en God. Daarbij richt Integro zich op de verwevenheid van psychische processen, relatiepatronen en geloofsbeleving. Vanuit een open houding wil Integro samenwerken met anderen en bijdragen aan psychisch gezonde omgang met (be)leven en (be)lijden in Nederlandse kerken en samenleving. "