Identiteit

"Integro is op professionele wijze betrokken bij mensen. Het streven is om mensen met psychische, geestelijke en relationele problemen te behandelen. Doel is dat klachten verminderen en dat mensen groeien in relatie tot zichzelf, met anderen, en met God. Daarbij richt Integro zich op de verwevenheid van psychische processen, relatiepatronen en geloofsbeleving. Vanuit een open houding wil Integro samenwerken met anderen en bijdragen aan psychisch gezonde omgang met (be)leven en (be)lijden in Nederlandse kerken en samenleving. "

Met deze missie verwoordt Integro haar bestaansrecht en meerwaarde. Daarbij zijn de volgende kernwaarden bepalend voor het werk van Integro:

  • Betrokkenheid: Integro is verbonden met mensen vanuit de overtuiging dat aandacht en aanwezigheid een belangrijke voorwaarde is voor groei in de relatie met God, zichzelf en de ander.
  • Integratie: Integro integreert persoonlijk geloof in Jezus Christus als de Zoon van God in haar professionele werk en staat daarbij voor de eenheid van geloven, weten, beleven en doen.
  • Openheid: Integro werkt vanuit een open houding samen met anderen. Dit blijkt uit het zoeken naar contact met kerken en organisaties en het innemen van een zichtbare plaats in de samenleving.

Doelstelling

"Als christelijke praktijk biedt Integro psychologisch behandeling voor individuen en (partner)relaties bij psychische en geestelijke problemen en voor groei in relaties. Integro werkt regionaal samen met partners ten dienste van geestelijke gezondheid en zet zich nationaal in voor deskundigheidsbevordering."

Integro ziet daarbij voor zichzelf de volgende kerntaken:

  • zorgvuldige diagnostiek
  • diverse therapievormen

© Integro 2022