Kwaliteit

Integro werkt op verschillende manier aan de kwaliteit van haar hulpverlening:

  • evaluaties door cliënten. Integro gebruikt een eigen evaluatieformulier en het evaluatieformulier van het NVPA om de kwaliteit van de behandeling te meten. 
  • bijscholing. De therapeuten doen regelmatig aan bijscholing. 
  • intervisie en supervisie. Middels intervisie en supervisie reflecteren de therapeuten op hun werk.
  • visitatie. Integro wordt gevisiteerd door het NVPA: zij kijken na of Integro voldoet aan hun kwaliteitscriteria. 
  • dossiervorming. Door zorgvuldige dossiervorming is het werk van de therapeut inzichtelijk voor de cliënt. 
  • klachtenregeling. Integro kent een klachtenregeling via het NVPA. Cliënten worden hiervan op de hoogte gebracht bij de intake (via de 'Informatiefolder voor cliënten', zie ook www.nvpa.org). 
  • Kwaliteitsstatuur. Per 1 januari 2017 zijn alle aanbeiders van 'geneeskundige GGZ', dat wil zeggen generalistische basis ggz en gespecialiseerde GGZ binnen de Zorgverzekeringswet, verplicht een kwaliteitsstatuur openbaar te maken. Dit betreft een goed gekeurd kwaliteitsstatuur. Klik hier voor het kwaliteitstatuut van GZ-Psychologe 

Vertrouwelijkheid

Belangrijk uitgangspunt is dat wij cliënten behandelen vanuit respect, eerlijkheid, en meeleven met u als persoon. Uiteraard valt alles wat u met ons bespreekt binnen de veiligheid van de beroepscode, wat betekent dat wij zorgdragen voor geheimhouding. Meer informatie vindt u, in het kader van het AVG, in onze privacyverklaring.

Als het nuttig is om met derden (zoals een arts) samen te werken, mogen wij dat alleen doen in overleg met u en na schriftelijke toestemming van uw kant. Uw privacy, en geheimhouding van onze kant, vinden wij zeer belangrijk.

NVPA en RBCZ

Therapeuten van Integro zijn lid van het NVPA en RBCZ. Het NVPA ziet toe op naleving van landelijke kwaliteitseisen voor ons werk, o.a. via een onafhankelijke beroepscode, klachtenregeling, en klacht- en tuchtrecht. De stichting RBCZ is een overkoepelende organisatie die therapeuten op HBO -niveau in de natuurlijke gezondheidszorg certificeert en registreert. Meer informatie kunt u vinden op de webiste van het NVPA (www.nvpa.org) en RBCZ (www.rbcz.nu).

Als therapeuten/psychologen aangesloten bij beroepsvereniging het NVPA, houden we ons aan de klachtenregeling conform de nieuwe wetgeving Wkkgz, die vanaf 1 januari 2017 van kracht is. Wij zijn aangesloten bij het Klachtenportaal Zorg (KZ), die zorg draagt voor de klachten- en geschillenregeling. Voor de procedure bij een klacht kun je informatie vinden op de website van het NVPA (www.nvpa.org) onder het kopje ‘Voor cliënten’. Via het RBCZ-register zijn wij onderhevig aan het tuchtrecht complementaire zorg (TCZ).

CVPPP en NVVCH

De therapeuten van Integro zijn ook lid van de CVPPP (zie www.cvppp.nl) of NVVCH (zie www.nvvch.nl). Deze verenigingen dragen bij aan de integratie van geloof in psychologische hulpverlening.