Therapie

Integro heeft jarenlange kennis en ervaring opgebouwd in het behandelen van psychische problemen en diverse levensproblemen. Daarbij vindt zij het belangrijk om aandacht te hebben voor alle facetten in het leven: lichamelijk functioneren, psychische beleving, sociaal-relationele patronen en geestelijk welbevinden. Deze elementen komen zo nodig in de behandeling aan bod. 

Procedure

U kunt bij ons terecht voor INDIVIDUELE behandeling en RELATIE therapie. Zodra u zich heeft aangemeld (via de website, per mail, per telefoon) plannen we een intakegesprek in dat meestal binnen 2 weken na aanmelding plaats kan vinden. Het eerste gesprek bestaat uit: kennismaking en bespreking van uw problemen en hulpvraag. In het tweede gesprek bespreken we een door u ingevulde vragenlijst en zo nodig betrekken we uw partner bij dit gesprek. Als start van de behandeling vatten wij de bevindingen samen in een behandelplan dat met u besproken wordt.

Kwaliteit

De therapeuten van Integro bieden kwalitatief goede hulpverlening. De kwaliteit wordt bewaakt doordat de therapeuten (a) goed zijn opgeleid, (b) zich verder professionaliseren door studie, (c) zich baseren op bijbelse waarden, (d) uw privacy beschermen, (e) zorgvuldig dossiers bijhouden, (f) lid zijn van erkende beroepsverenigingen en zich houden aan beroepscodes en (f) hun werk voortdurend evalueren.