Therapie

Integro heeft jarenlange kennis en ervaring opgebouwd in het behandelen van psychische problemen en diverse levensproblemen. Daarbij vindt zij het belangrijk om aandacht te hebben voor alle facetten in het leven: lichamelijk functioneren, psychisch processen, relatiepatronen en geestelijk welbevinden. Deze elementen komen zo nodig in de behandeling aan bod. 

Procedure

U kunt bij ons terecht voor individuele behandeling en relatietherapie. Zodra u zich heeft aangemeld (via de website, per mail, of per telefoon) plannen we een intakegesprek in dat bij aanmelding met ongeveer 6 tot 8 weken plaats kan vinden waarop aansluitend de therapie start.  Het eerste gesprek bestaat uit: kennismaking en bespreking van uw problemen en hulpvraag. In het tweede gesprek bespreken we een door u ingevulde vragenlijst. Bij individuele therapie betrekken we graag uw partner bij dit gesprek. Als start van de behandeling vatten wij de bevindingen samen in een behandelplan dat met u besproken wordt.

Kwaliteit

De therapeuten van Integro bieden kwalitatief goede hulpverlening. De kwaliteit wordt bewaakt doordat de therapeuten (a) goed zijn opgeleid, (b) zich verder professionaliseren door studie en intervisie, (c) zich baseren op bijbelse waarden, (d) uw privacy beschermen, (e) zorgvuldig dossiers bijhouden, (f) lid zijn van erkende beroepsverenigingen en zich houden aan beroepscodes en (f) hun werk voortdurend evalueren.

Heeft u ’s avonds of in het weekend hulp nodig, dan kunt u terecht bij de huisartsenpost:

  • Voor Hardenberg e.a. is dat Huisartsenpost Hardenberg, Jan Weitkamplaan 4a (in het Röpcke-Zweers Ziekenhuis), Tel.: 0900 333 6 333.
  • Voor Rijssen e.o. is dat Centrale HuisartsenPost Almelo, Zilvermeeuw 1 (aan de achterzijde ZGT-ziekenhuis, Almelo), Tel.: 088-5880588

Wachtlijst

Door drukte worden nieuwe cliënten na aanmelding met ongeveer 12 weken ingepland voor een eerste afspraak (intake), waarna aansluitend de therapie start.