Relatietherapie - of relatie APK of AED

De partner/huwelijksrelatie is belangrijk en tegelijk ook kwetsbaar. Relaties helpen om het leven zin te geven. Maar het risico op een breuk is groot: zo’n 40% van de huwelijken eindigt in een scheiding.

Gaandeweg de relatie komen veel stellen in lastige patronen terecht. Het verhelderen van interactiepatronen is al helpend. En vaak kan hierdoor in een paar gesprekken de relatie al verbeteren. Daarbij geldt wel: wacht niet te lang met hulp vragen. 

Relatietherapie

Al jaren geeft Integro EFT-relatietherapie - een effectieve emotiegerichte behandeling voor relatieproblemen.

In relatietherapie gaan we eerst na wat jullie problemen zijn, hoe deze zijn ontstaan, hoe ze in stand gehouden worden en wat er tot nu toe helpt. Ook onderzoeken we jullie persoonlijke stijl en negatieve relatiepatronen. Zo neigt elke partner in een conflict richting een verdedigend of een aanvallend gedrag - wat te begrijpen is vanuit onderliggende gevoelens. Dit werkt verhelderend waardoor het beter gaat lukken om de negatieve interactiepatronen te stoppen. Dan ontstaat er ruimte om te zoeken naar helpendere manieren van communiceren. Jullie worden begeleid in het vinden en aanleren van nieuwe, begripvolle patronen. Daarbij is veilige hechting, ofwel emotionele verbondenheid, het centrale thema en doel. 

Korte trajecten

Naast relatietherapie heeft Integro in haar relatieaanbod twee korte en laagdrempelige trajecten:

Relatie APK voor relatief gezonde huwelijken -

Dit traject biedt op een laagdrempelige wijze de mogelijkheid om in drie gesprekken meer zicht te krijgen op je relatie en valkuilen in jullie relatie. We bespreken waar jullie valkuilen liggen, mede aan hand van een vragenlijst naar persoonlijke stijlen. Vervolgens gaan we na welke verandermogelijkheden er zijn en hoe jullie daar in de toekomst samen op een verdiepende manier mee om kunnen gaan. Dit traject is bedoeld voor stellen die tegen terugkerende matige spanningen of problemen aanlopen. En die op een laagdrempelige manier hierover wil praten en advies willen in het omgaan met deze patronen.

 

Relatie AED bij dreigende scheiding -

Dit traject is voor relaties die hopeloos zijn vastgelopen en/of waarbij scheiding dreigt. De relatietoestand is kritiek, maar een AED (staat voor: Automatische Externe Defibrillator om je hartritme te herstellen)  kan wellicht weer zicht op leven brengen. We bekijken in drie gesprekken de vragen: Is ons huwelijk nog te redden? En zo ja, hoe zou een herstelproces eruit zien? We onderzoeken wat de problemen zijn, hoe ze ontstaan zijn en of er verandermogelijkheden zijn.