Algemene informatie voor verwijzers

Integro werkt samen met verschillende zorgverleners, waaronder huisartsen, bedrijfsartsen, maatschappelijk werkers, maar ook pastorale zorgverleners, zoals predikanten, voorgangers en pastoraal werkers. Hieronder vindt u kort en krachtig informatie over Integro die u kunnen helpen bij het beoordelen van een doorverwijzing. Daarbij geldt dat Integro geen wachtlijst heeft.

Integro

Integro onderscheidt zich van andere aanbieders in de GGz door haar:

 • Integrale werkwijze met aandacht voor de verwevenheid van psychische processen, relatiepatronen en geloofsbeleving. 
 • Professionaliteit vanuit een christelijke visie op mens-zijn en verandering met openheid voor de levensbeschouwing van de cliënt.
 • Nadruk op ervaringsgericht en relationeel therapiewerk als ondersteuning voor gedragsverandering.

 Psychische klachten

Hulp bij Integro begint met zorgvuldige diagnostiek van klachten en persoonlijkheid.
Integro geeft psychologische hulp bij psychische en partnerrelatie problemen, met name

 • stemmingsstoornissen - zoals depressie, dysthyme stoornis, bipolaire stoornis;
 • angststoornissen - fobieën, paniek, sociale angst, ocd, ptss;
 • somatoforme stoornissen - zoals somatisatie, conversie, pijnstoornis, hypochondrie
 • seksueleen gender identiteitsstoornissen - dysfuncties, parafilieën;
 • eetstoornissen - zoals anorexia en boulimia nervosa;
 • slaapstoornissen - zoals insomnia, nachtmerries;
 • relationele problemen - in de partner-relatie, ouder-kind relatie, rond scheiding;
 • levensproblemen - zoals burnout, identiteitsprobleem, stress, rouw, 
  religieus of geestelijk probleem.

 

Vergoedingen

Cliënten kunnen zowel vergoeding via de basisverzekering als aanvullende verzekering krijgen. Wij overleggen met de cliënt bij aanmelding over de kosten en vergoedingensmogelijkheden.