Algemene informatie voor verwijzers

Integro werkt samen met verschillende zorgverleners, waaronder huisartsen, bedrijfsartsen, maatschappelijk werkers, maar ook pastorale zorgverleners, zoals predikanten, voorgangers en pastoraal werkers. Hieronder vindt u kort en krachtig informatie over Integro die u kunnen helpen bij het beoordelen van een doorverwijzing. Daarbij geldt dat Integro heeft een wachtlijst van 1 week.

Integro

Integro onderscheidt zich van andere aanbieders in de GGz door haar:

 • Integrale werkwijze met aandacht voor de verwevenheid van psychische processen, relatiepatronen en geloofsbeleving. 
 • Professionaliteit vanuit een christelijke visie op mens-zijn en verandering met openheid voor de levensbeschouwing van de cliënt.
 • Nadruk op ervaringsgericht en relationeel therapiewerk als ondersteuning voor gedragsverandering.

Psychische klachten

Hulp bij Integro begint met zorgvuldige diagnostiek van klachten en persoonlijkheid.
Integro geeft psychologische hulp bij psychische en partnerrelatie problemen, met name

 • stemmingsstoornissen - zoals depressie, dysthyme stoornis, bipolaire stoornis;
 • angststoornissen - fobieën, paniek, sociale angst, ocd, ptss;
 • somatoforme stoornissen - zoals somatisatie, conversie, pijnstoornis, hypochondrie
 • seksueleen gender identiteitsstoornissen - dysfuncties, parafilieën;
 • eetstoornissen - zoals anorexia en boulimia nervosa;
 • slaapstoornissen - zoals insomnia, nachtmerries;
 • relationele problemen - in de partner-relatie, ouder-kind relatie, rond scheiding;
 • levensproblemen - zoals burnout, identiteitsprobleem, stress, rouw, 
  religieus of geestelijk probleem.

Vergoedingen

Cliënten kunnen zowel vergoeding via de basisverzekering als aanvullende verzekering krijgen. Dit betekent dat cliënten die niet voldoen aan de eisen die de Basis GGz stelt (waaronder een DSM diagnose), bij ons toch in aanmerking kunnen komen voor financiële vergoeding. Wij overleggen met de cliënt bij aanmelding over de kosten en vergoedingensmogelijkheden. Heeft u een restitutiepolis afgesloten dan is de vergoeding veelal 100%. Met een natura polis ligt de vergoeding tussen de 60 á 80%. 

Wachtlijst

Integro heeft doorgaans geen wachtlijst. 

Op dit moment moeten we helaas bij aanmelding een wachtlijst hanteren van 3 á 4 weken voor zowel en Hardenberg als in Rijssen.

Na de intake start, zonder verder wachten, gelijk de therapie.