Algemene informatie voor verwijzers

Integro werkt samen met verschillende zorgverleners, waaronder huisartsen, bedrijfsartsen, maatschappelijk werkers, maar ook pastorale zorgverleners, zoals predikanten, voorgangers en pastoraal werkers. Hieronder vindt u kort en krachtig informatie over Integro die u kan helpen bij het beoordelen van een doorverwijzing. Op dit moment is er, i.v.m. de toegenomen drukte, een korte wachtlijst van ongeveer 12 weken.

Integro

Integro onderscheidt zich van andere aanbieders in de GGz door haar:

 • Integrale werkwijze met aandacht voor de verwevenheid van psychische processen, relatiepatronen en geloofsbeleving. 
 • Professionaliteit vanuit een christelijke visie op mens-zijn en verandering met openheid voor de levensbeschouwing van de cliënt.
 • Nadruk op ervaringsgericht en relationeel therapiewerk als bron voor gedragsverandering.

Psychische klachten

Hulp bij Integro begint met zorgvuldige diagnostiek van klachten en persoonlijkheid.
Integro geeft psychologische hulp bij psychische en partnerrelatie problemen, met name

 • stemmingsstoornissen - zoals depressie, dysthyme stoornis, bipolaire stoornis;
 • angststoornissen - fobieën, paniek, sociale angst, ocd, ptss;
 • somatoforme stoornissen - zoals somatisatie, conversie, pijnstoornis, hypochondrie
 • seksueleen gender identiteitsstoornissen - dysfuncties, parafilieën;
 • eetstoornissen - zoals anorexia en boulimia nervosa;
 • slaapstoornissen - zoals insomnia, nachtmerries;
 • relationele problemen - in de partner-relatie, ouder-kind relatie, rond scheiding;
 • levensproblemen - zoals burnout, identiteitsprobleem, stress, rouw, 
  religieus of geestelijk probleem.

Vergoedingen

Cliënten kunnen (gedeeltelijke) vergoeding van therapiekosten krijgen ofwel vanuit de basisverzekering ofwel uit de aanvullende verzekering. Dit betekent dat cliënten die niet voldoen aan de eisen die de Basis-GGZ stelt (waaronder een DSM diagnose), bij ons toch in aanmerking kunnen komen voor financiële vergoeding. Wij overleggen met de cliënt bij aanmelding over de kosten en vergoedingensmogelijkheden. Heeft de cliënt een restitutiepolis, dan is de vergoeding doorgaans 100%. Met een natura polis ligt de vergoeding (na opgebruiken van eigen risico) tussen de 65% en 80%. 

Wachtlijst

Op dit moment is er een wachtlijst van ongeveer 12 weken.