Informatie voor huisartsen en bedrijfsartsen

Onder het klopje 'Algemene informatie' vindt u in het kort het aanbod van psychologische zorg van Integro en welke patiënten u kunt doorverwijzen. Verwijzing kan zijn voor

  • basis-ggz - als er sprake is van een (vermoeden van een) psychische stoornis volgens DSM-5; maar ook voor
  • psychosociale therapie, individueel - bij sub-DSM-categorie problemen; en/of
  • partnerrelatietherapie - waarbij een verwijsbrief ook wenselijk is m.n. als er bij één of beide partners tevens sprake is van (het vermoeden van) een psychische stoornis.

Na doorverwijzing neemt de patiënt contact met ons op en wij plannen binnen enkele weken een eerste intakegesprek. Daarna kunt u het volgende van ons verwachten:

  • Brief bij aanvang van de behandeling. In deze brief vindt u informatie over de klachten, diagnose van de patiënt en behandeldoelen.
  • Brief bij afronding van de behandeling. U ontvangt een kort evaluatieverslag van de behandeling.
  • Tussentijds overleg. In sommige gevallen nemen wij contact met u op voor overleg; wij staan altijd open voor contact van uw kant. 

De genoemde informatie kunnen wij alleen sturen indien wij toestemming hebben van de patiënt om deze gegevens met u te delen.

Wilt u meer informatie over verwijzingen neem dan CONTACT met ons op.