Informatie voor pastores.

(predikanten, voorgangers en pastoraal werkers)

Therapie

Wij werken graag samen met pastorale zorgverleners. Psychische klachten en het geestelijk leven staan niet los van elkaar en kunnen elkaar nodig hebben om te groeien. Vanuit deze overtuiging vragen wij aan cliënten naar een mogelijke verwevenheid tussen geloof en psychische klachten en of de kerk/pastorale zorg een rol kan spelen in herstel. Als een cliënt behoefte heeft aan pastorale zorg en deze zorg nodig is voor herstel, nemen wij contact op met zijn of haar pastor. We bespreken wat de problemen zijn en welke doelen gesteld kunnen worden voor het pastorale traject.

Daarnaast kan het initiatief voor samenwerking vanuit de kerk komen, bijvoorbeeld vanwege een doorverwijzing of bij vragen over psychische problemen en hulp daarbij. Neem gerust contact met ons op als u vragen hebt.

Activiteiten

Voor 2016 heeft Integro als jaarthema partner/huwelijksrelaties gekozen om zich actief voor in te zetten, bij voorkeur in samenwerking met pastores van diverse kerken in Oost Overijssel. In mei organiseren wij in dat kader een studie avond met als thema: 'Zorg voor Partnerrelaties'. Voor meer informatie hierover: http://www.christelijketherapie.nl/verwijzers/pastor/studieavondpartnerrelaties.html

Daarnaast start in september 2016 een nieuwe intervisiegroep voor pastors en christelijke GGZ zorgverleners. Meer informatie hierover kunt u vinden op: http://www.christelijketherapie.nl/verwijzers/pastor/intervisie.html