Intervisie

In het najaar van 2018 wordt er weer een nieuwe intervisiegroep gestart. Meer informatie hierover volgt.

Bent u geïnteresseerd of wilt u zich alvast aanmelden dan kan dit via ons telefoonnr.: 0523-270505 of ons e-mailadres: info@christelijketherapie.nl